Zagrożenia i bezpieczeństwo (Radon, Azbest, Ołów, Pleśń, Tlenek węgla)

Radon

Radon jest bezbarwnym, bezzapachowym, promieniotwórczym gazem. Radon, najczęsciej, przedostaje się do domu poprzez pęknięcia i szczeliny w fundamencie oraz przez dreny i studzienki. Jest drugim, po paleniu papierosów, czynnikiem wywołującym raka płuc. Obecność i poziom radonu (radioaktywności) można sprawdzić za pomocą detektorów radonu (test na radon trwa min. 48 godzin). Z reguły poziom radioaktywności nigdy nie wynosi 0, z powodu promieniowania emitowanego przez ziemię, materiały budowlane, sprzęt elektroniczny etc.

Agencja ochrony środowiska (EPA) zaleca usunięcie radonu jeżeli jego poziom jest większy niż pomiędzy 4 pCi/L (piko kiur na litr).
Jeżeli test wykaże poziom radonu wyższy niż 4 pCi/L, to nie znaczy że dom nie nadaje się do kupna. Za pomocą uszczelniania fundamentów, drenów i pomp wytwarzających pod ciśnieniem można z powodzeniam usunąć radon. Koszt instalacji usuwającej radon waha się pomiędzy $800– $1600.

Azbest

Azbest jest materiałem odpornym na wysoką temperaturę, czynniki chemiczne, ma wysoką wytrzymałość mechaniczną i łatwo łączy się z innymi materiałami, np. z cementem lub winylem. Azbest był, w przeszłości, dodawany do izolacji rur (wodnych lub ventylacyjnych), izolacji rur kominowych, izolacji zewnętrznej domów (płyty abestowo/cementowe), płytek PCV i innych materiałów.Wyroby zawierające azbest, szczególnie wyeksploatowane i w złym stanie technicznym (np krusząca się izolacja), stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia i życia. Długotrwałe oddychanie powietrzem w którym
znajduje się niewidoczne włókna azbestu może prowadzić do złośliwego raka płuc
(włókna azbestu zbudowane są z mikroskopijnych, ostrych „igieł”, które wbijają
się w płuca, powodując raka).

Jeżeli materiał zawierający azbest nie kruszy się i jest w dobrym stane, to nie poleca się usuwania go (usuwanie materiału zawierającego azbest może uwolnić włókna azbestu, który może się rozprzestrzenić po całym domu). Zaleca się zabezpieczenie materiału, aby w przyszłości azbest nie mógł się uwolnić (najczęściej pokrywa się materiał zawierający azbest specjalnymi klejami i osłonami).

Jeżeli materiał zawierający azbest kruszy się, to powinien być usunięty przez licencjonowaną firmę.

Ołów

Ołów jest metalem ciężkim, niebiesko-szarym, toksycznym dla człowieka. Kiedy zostaje wchłonięty, jego najcięższe efekty dają się odczuć w centralnym układzie nerwowym, ale może on również dotknąć czerwonych krwinek i układu pokarmowego. Najbardziej narażone na skażenie ołowiem są dzieci. Ołów może dostać sie do organizmu kilkoma drogami:

  • Poprzez picie wody która przepływa przez ołowiane rury. W starych domach, często rura doprowadzająca wodę do domu, zrobiona była z ołowiu (niektóre materiały do lutowania rur także zawierają lub zawierały ołów)
  • Poprzez wdychanie zniszczonej, łuszczącej się farby zawierającej ołów. Do 1978 roku do farby dodawano ołów aby przyśpieszyć jej schnięcie i zwiększyć odporność na czynniki zewnętrzne. Zagrożeniem występuje wtedy gdy farba zaczyna się łuszczyć lub scierać i jej cząstki mogą dostać się do organizmu.

Pleśń (mold)

Grzyby (lub pleśnie) są wszechobecne wewnątrz i na zewnątrz domu. Pleśnie często są rozsiewane za pośrednictwem unoszących się w powietrzu sporów (zarodników). Zarówno same pleśnie, jak i ich zarodniki, potrzebują do rozwoju wilgoci oraz źródeł pokarmu, takich jak błonnik (drewno, papier) lub butwiejąca żywność. Pleśń może wywoływać różne efekty chorobowe jak na przykład uczulenia, astmę i infekcje.

Pleśń najczęściej można spotkać w następujących miejscach:

  • Strych – pleśń może rosnąć na wewnętrznym pokryciu dachu
    (sklejce) z powodu niedostatecznej wentylacji, izolacji na podłodze strychu lub
    cieknącego dachu.
  • Pleśń może pojawić się w miejscach gdzie występuje
    podwyższona wilgotność (cieknące fundamenty, ściany, dreny lub rurki wodne).

 

Pleśń usuwa się za pomocą środków chemicznych, lecz najpierw powinno się usunąć zródło wilgoci/wody.

Tlenek węgla

Trujące działanie tlenku węgla (CO) polega na łączeniu się z hemoglobiną co powoduje że transport tlenu z płuc do tkanek jest drastycznie zmniejszony, co może spowodować niedotlenienia tkanek i śmierć. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Tlenek węgla jest cięższy od powietrza i gromadzi się w dolnych partiach pomieszczeń.

Tlenek węgla w domu powstaje w wyniku nieprawidłowego spalania gazu, drewna (piece, kominki i boilery), wydziela się podczas spalania benzyny w silnikach samochodowych i w czasie pożaru.

Wszystkie urządzenia w których spala się gas i kominy powinny być w dobrej kondycji. Na każdym piętrze budynku, przed sypialniami, powinny być zainstalowane detektory tlenku węgla i dymu.